Uitvoering van de penale boeten – Opvolging van de aanbevelingen van 2014

algemene vergadering van 9 oktober 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof voor de vierde keer hoe de Staat de geldboetes uitvoert die de hoven en rechtbanken uitspreken. Het Rekenhof onderstreept dat het strafuitvoeringsproces erop vooruit gegaan is, maar wijst ook op belangrijke tekortkomingen die een goede uitvoering van de penale boeten blijven verhinderen.