Subsidiëring van jeugdverenigingen

Nederlandse kamer van 14 juni 2016

De Vlaamse Gemeenschap verstrekte in 2015 32,5 miljoen euro subsidies aan de jeugdverenigingen. Ze sluit subsidieovereenkomsten met de jeugdverenigingen en legt ze administratieve en rapporteringsverplichtingen op. Het Rekenhof onderzocht de efficiëntie en de doelmatigheid van het subsidieproces. De Vlaamse administratie maakt onvoldoende gebruik van de rapporteringen van de jeugdbewegingen om de doelstellingen in het Vlaams jeugdbeleidsplan op te volgen en om lessen te trekken om het subsidie-instrument effectiever te maken. De Vlaamse overheid meet niet zelf de doelmatigheid en berekent de vereiste middelen niet op grond van de actuele behoeften in functie van te bereiken resultaten. Nochtans kan het nut van de rapporteringen worden vergroot als ze effectief door het beleid worden gebruikt voor het verhogen van de doelgerichtheid van de subsidies.

Subsidiëring van jeugdverenigingen
Documenten