Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de federale overheid

algemene vergadering van 17 november 2021

De federale, gemeenschaps- en gewestoverheden namen tijdens de coronacrisis in 2020 in totaal 433 socio-economische steunmaatregelen voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren voor een geraamd bedrag van 24,12 miljard euro (aangevuld met 3,22 miljard euro voor de belangrijkste maatregelen die in de eerste helft van 2021 werden ingevoerd). Dat stelt het Rekenhof vast in een audit over alle beleidsniveaus heen. Het stelde daarvoor een interactieve, online inventaris op van al die maatregelen, die beschikbaar is op https://covid19.rekenhof.be. De audit toont dat er meer coördinatie nodig is tussen alle beleidsniveaus en een betere gegevensuitwisseling. Ook moeten de maatregelen beter worden opgevolgd en geëvalueerd, zodat ze kunnen worden bijgestuurd. Daarnaast zijn er specifieke vaststellingen en aanbevelingen per beleidsniveau.