Steun van het Waals Gewest voor dagelijkse verplaatsingen per fiets

Franse kamer van 15 maart 2022

Het Rekenhof heeft onderzoek gedaan naar de steun die het Waals Gewest biedt voor dagelijkse verplaatsingen per fiets. De audit spitste zich toe op twee thema’s: de strategie van het gewest om nutsverplaatsingen per fiets aan te moedigen, en de manier waarop die strategie wordt vertaald in de subsidiëring van door de gemeenten uit te voeren infrastructuurwerken.

Steun van het Waals Gewest voor dagelijkse verplaatsingen per fiets
Documenten