Provincie Henegouwen - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013

Franse kamer van 17 december 2012

Provincie Henegouwen - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013
Documenten