Proces voor de opmaak van het kadaster van de mandaten en van het institutionele register

Franse kamer van 21 mei 2024

Het Rekenhof evalueerde het proces voor de opmaak van het kadaster van de Waalse openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren. Het Rekenhof evalueerde ook het proces voor de opmaak van het institutionele register van de Waalse openbare en semi-publieke instellingen en van het softwarepakket RegCad, dat die processen moet ondersteunen.