Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap

Nederlandse kamer van 26 februari 2018

Het Rekenhof onderzocht de mate waarin de Vlaamse Gemeenschap haar kunstpatrimonium kent, stuurt en ontsluit. Het stelde onder meer vast dat de Vlaamse overheid geen duidelijk zicht heeft op het aantal kunstwerken in haar collecties door verschillen in telwijze en registratietekortkomingen. Vlaanderen kent evenmin de mate van publieksontsluiting van de meer dan 18.000 kunstwerken die het departement beheert. De minister formuleerde geen specifiek beleid, volgens het Rekenhof meteen een van de knelpunten die een goede ontsluiting van de collecties bemoeilijken.

Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap
Documenten