Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O)

algemene vergadering van 13 augustus 2013

Het Rekenhof heeft de fiscale en parafiscale steunmaatregelen onderzocht die de federale overheid gebruikt om onderzoek en ontwikkeling onrechtstreeks te stimuleren. Bijzondere aandacht ging hierbij naar de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en de aftrek octrooi-inkomsten. Het Rekenhof stelde vast dat de regelgeving onduidelijk is waardoor er te veel ruimte is voor interpretatie en de naleving ervan moeilijk kan worden gecontroleerd. De regelgeving is onvoldoende omkaderd door een innovatiebeleid dat aan doelstellingen is gekoppeld, planmatig wordt uitgevoerd en regelmatig wordt geëvalueerd.

Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O)
Documenten