Nationaal Orkest van België en Koninklijke Muntschouwburg – Personeelscyclus

algemene vergadering van 20 augustus 2014

Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van zijn onderzoek naar de personeelscyclus van het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg. Het stelt vast dat deze federale culturele instellingen niet beschikken over een personeelsplan of een gelijkwaardige maatregel. Voorts werden reglementaire normen m.b.t. bepaalde categorieën van hun personeel niet aangenomen. Het Rekenhof beveelt aan na te denken over het beheerskader van de twee instellingen. Het stelt vast dat er te weinig omkadering is op het vlak van de aanwerving en bezoldiging en beveelt aan om, in overeenstemming met de wetgeving, meerdere koninklijke besluiten goed te keuren.

Nationaal Orkest van België en Koninklijke Muntschouwburg – Personeelscyclus
Documenten