Modernisering en inrichting van de site en de gebouwen van het station van Bergen

algemene vergadering van 21 september 2022

Op verzoek van het federale parlement onderzocht het Rekenhof de modernisering en inrichting van de site en de gebouwen van het station van Bergen. Dat project onderging ingrijpende wijzigingen tijdens de ontwerpfase: de prijsvraag die in 2006 werd gelanceerd, beoogde een voetgangersbrug boven de sporen met behoud van het oude station, terwijl het definitieve ontwerp dat in 2011 werd goedgekeurd, de bouw van een nieuw multimodaal station in brugvorm omvatte. Die evolutie had gevolgen voor het budget, dat in 2021 was opgelopen tot nagenoeg 332 miljoen euro. Bij de uitvoering heeft zich een reeks ernstige incidenten voorgedaan. Die hielden voornamelijk verband met het faillissement van de inschrijver die de metalen structuur van het station in brugvorm moest bouwen. Ook dat had gevolgen voor het budget en voor de planning. Wat de overheidsopdrachten betreft, stelt het Rekenhof vast dat de aanwijzing van de winnaar van de architectuurprijsvraag tekortkomingen vertoont. Bij de meeste opdrachten die werden gesloten voor de uitvoering van het project, werd de wetgeving in acht genomen.