Inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid

Nederlandse kamer van 29 november 2011

Om de Kyotodoelstelling te halen, kan de Vlaamse overheid emissiereducties realiseren langs buitenlandse projecten. De Vlaamse Regering heeft geen welomlijnde strategie ontwikkeld om die flexibiliteitsmechanismen in te zetten. Voor de verwerving van emissierechten zijn in Vlaanderen drie diensten actief, wat heeft geleid tot een versnipperde en weinig efficiënte beleidsuitvoering. De Vlaamse beleidsdocumenten en regelgeving hebben onvoldoende eigen specifieke selectiecriteria gedefinieerd om de verschillende projecten te beoordelen. De Vlaamse Regering heeft sinds 2005 voornamelijk voor de multilaterale klimaatfondsen gekozen. Door het gebrek aan strategie en door de afwachtende houding van de regering is de reductiekloof tot nu toe grotendeels onopgevuld.

Inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid
Documenten