Gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten

Nederlandse kamer van 11 december 2012

De Vlaamse overheid is erin geslaagd de participatie van de gemeenten aan de gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten (SO) te verhogen om zo het Vlaamse milieubeleid lokaal te versterken. De gemeenten worden echter onvoldoende gestimuleerd om de milieudoelstellingen te halen. Het subsidiemechanisme steunt op de inwonersaantallen en niet op de prestaties die de gemeenten leveren. De gemeenten gingen in het kader van de SO frequent engagementen aan op het vlak van energie. De Vlaamse overheid beschikt echter niet over voldoende informatie om te kunnen evalueren of de SO leidden tot een lager energieverbruik en een hoger aandeel duurzame energie.

Gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten
Documenten