Financiering en boeking van de aan de Spaque gedelegeerde opdrachten

Franse kamer van 2 april 2019

De Spaque werd in 1991 opgericht om stortplaatsen te saneren en kreeg van het Waals Gewest geleidelijk aan nieuwe opdrachten die samenhangen met het voorkomen, verwerken en valoriseren van allerlei afval en vervuilde grond. Het Rekenhof wil met zijn audit voornamelijk de mechanismen voor de financiering en de uitvoering van die gedelegeerde opdrachten en de boeking van de eruit voortvloeiende verrichtingen onderzoeken.

Financiering en boeking van de aan de Spaque gedelegeerde opdrachten
Documenten