Dienst voor Alimentatievorderingen - Kwaliteit van de behandeling van aanvragen tot tussenkomst en doeltreffendheid van de invordering van vorderingen

algemene vergadering van 3 juli 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de werking van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Tussen zijn oprichting in 2004 en augustus 2018 behandelde de DAVO zowat 65.000 dossiers. In augustus 2018 waren nagenoeg 24.000 daarvan nog altijd in behandeling of in terugvordering. Van alle alimentatievorderingen die de dienst beheert, was op 31 december 2018 29,25% ingevorderd. In 2018 betaalde de DAVO 29,9 miljoen euro aan voorschotten op onderhoudsgelden voor 18.543 kinderen. Ondanks de wetgevende en organisatorische aanpassingen die de DAVO sinds 2004 heeft ondergaan, zijn er nog altijd tekortkomingen bij de behandeling van aanvragen tot tussenkomst, bij de invordering van onderhoudsgelden, bij het beheer van de betalingen, bij de IT-tools en bij de opvolging en omkadering van de opdrachten.

Dienst voor Alimentatievorderingen - Kwaliteit van de behandeling van aanvragen tot tussenkomst en doeltreffendheid van de invordering van vorderingen
Documenten