De promotie van gezondheid op school: beheer en financiering door de ONE

Franse kamer van 23 juni 2021

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de ONE (Office de la naissance et de l’enfance) de promotie van gezondheid op school beheert en financiert. De aandacht gaat daarbij uit naar de medische opvolging van de leerlingen, de preventie en opsporing van overdraagbare aandoeningen, het verzamelen van gezondheidsgegevens en de promotie van gezondheid en van een omgeving die gunstig is voor de gezondheid.

De promotie van gezondheid op school: beheer en financiering door de ONE
Documenten