Databanken voor rijbewijs- en voertuiggegevens – Kwaliteit en gebruik door de politiediensten bij verkeershandhaving

algemene vergadering van 6 december 2023

Om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, heeft de politie bij verkeershandhaving nood aan de juiste informatie over rijbewijzen en voertuigen. Het Rekenhof stelt echter vast dat de kwaliteit van de rijbewijs- en voertuiggegevens en het gebruik ervan door de politiediensten bij verkeershandhaving onvoldoende zijn. Zo is er onder meer onvoldoende toegang tot correcte gegevens over rijverboden, de technische controle en de verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Databanken voor rijbewijs- en voertuiggegevens – Kwaliteit en gebruik door de politiediensten bij verkeershandhaving
Documenten