Culturele en jeugdinfrastructuur

Nederlandse kamer van 26 maart 2013

Het Rekenhof onderzocht de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in de bovenlokale culturele en jeugdinfrastructuur, zowel in de eigen infrastructuur als door toekenning van investeringssubsidies. Het onderzocht daarnaast ook het beheer van culturele en jeugdinfrastructuur die de overheid heeft toevertrouwd aan derden. Het stelde vast dat er onvoldoende inzicht is in de infrastructuurbehoeften om gefundeerde beleidsdoelstellingen te formuleren. Na realisatie van investeringsprojecten wordt de impact ervan op de werking en de exploitatiekosten niet systematisch geëvalueerd. Wat betreft onderhoud hebben de betrokken overheidsdiensten onvoldoende zicht op de voortgang van de werken. De toewijzing van infrastructuur aan derden steunt niet op vooraf bepaalde criteria of een objectieve selectieprocedure.

Culturele en jeugdinfrastructuur
Documenten