Consultancyopdrachten van de Vlaamse overheid

Nederlandse kamer van 12 maart 2024

Het Rekenhof onderzocht op vraag van het Vlaams Parlement de uitgaven voor consultancyopdrachten in de huidige legislatuur. De verschillende verklaringen van de ministers over de omvang van die uitgaven blijken een gevolg te zijn van de manier waarop de ministers de boekhoudkundige informatie hebben gefilterd. Een onderzoek van de plaatsingsprocedures duidde, in het bijzonder bij de onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking, op een aantal onzorgvuldigheden bij de gunning. De Vlaamse overheid documenteerde haar overheidsopdrachten ook niet altijd behoorlijk.

Consultancyopdrachten van de Vlaamse overheid
Documents