Centralisatie van de federale aankopen – Evaluatie van het overheidsbeleid via de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke samenwerkingsmodel: opvolging 2024 van de aanbevelingen

algemene vergadering van 15 mei 2024

In zijn verslag aan het federale parlement gaat het Rekenhof na welk gevolg werd gegeven aan de elf aanbevelingen die het had geformuleerd in zijn audit van januari 2022. Het had toen de doelstellingen, opvolging en uitvoering van het federale beleid voor de centralisatie van de aankopen geëvalueerd. Het was ook nagegaan welke acties werden ondernomen opdat de doelstellingen zouden worden gerealiseerd en het onderzocht het gemeenschappelijke samenwerkingsmodel dat sinds 2018 werd gehanteerd. Het Rekenhof is van oordeel dat er in 2024 één aanbeveling is uitgevoerd, één is achterhaald, vier aanbevelingen in uitvoering zijn en vijf niet zijn uitgevoerd. Het stelt een zekere status quo vast.