Beheer van wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

algemene vergadering van 1 september 2021

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van het beheer van de wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij drie belangrijke actoren – Brussel Mobiliteit, de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel (MIVB) en Beliris – om zich ervan te vergewissen dat de werken op adequate wijze worden gepland, beheerd en gecoördineerd. Elk jaar worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 120.000 werven gerealiseerd, waarvan 4.000 van grote omvang.

Beheer van wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Documenten