Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2024 van het Waals Gewest

Franse kamer van 24 november 2023

Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2024 van het Waals Gewest
Documenten