Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2023 en houdende de begrotingen voor het jaar 2024 van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 1 december 2023

Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2023 en houdende de begrotingen voor het jaar 2024 van de Franse Gemeenschap
Documenten