Basisbereikbaarheid in het openbaar vervoer

Nederlandse kamer van 12 maart 2024

Op vraag van het Vlaams Parlement heeft het Rekenhof de beleidsvoorbereiding, regelgeving en uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid onderzocht. Daarmee wilde de Vlaamse Regering de aanbodgestuurde basismobiliteit vervangen door een vraaggestuurd vervoersmodel met verschillende vervoerslagen, waaronder het vervoer op maat. Het Rekenhof oordeelde dat de complexiteit van deze omschakeling is onderschat, met een weinig transparante en versnipperde regelgeving en een vertraagde uitrol tot gevolg. Beleidswijzigingen perkten de modusneutrale mobiliteitsregie in. Het vraaggestuurd model staat bovendien op gespannen voet met budgetbeperkingen, wat vragen oproept over de haalbaarheid van de gewenste modal shift. De integratie van de vervoerslagen en, vooral, de effectiviteit van het vervoer op maat, zijn in de praktijk nog niet gerealiseerd, noch gegarandeerd.

Basisbereikbaarheid in het openbaar vervoer
Documents