Au pairs

Nederlandse kamer van 26 juni 2018

Op verzoek van het Vlaams Parlement onderzocht het Rekenhof het au-pairsysteem. In de bestaande regelgeving voor niet-EU-au-pairs heeft hun verblijf een hybride karakter: er is sprake van culturele uitwisseling en lichte huishoudelijke taken, maar die begrippen zijn onvoldoende uitgewerkt, wat het werk van de inspectie bemoeilijkt. Het Rekenhof beveelt aan dat de bevoegde overheden het juridisch kader beter uitwerken en dat zij ook aandacht hebben voor de EU-au-pairs, voor wie momenteel geen enkele regelgeving bestaat.

Au pairs
Documenten