Afstemming van de uitkeringen voor samenwonenden op die voor alleenstaanden - Raming van de budgettaire impact in uitvoering van de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 16 maart 2023 (DOC 55 3098/006)

algemene vergadering van 11 september 2023

Tijdens haar plenaire vergadering van 16 maart 2023 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie aangenomen waarin het Rekenhof wordt gevraagd de budgettaire impact na te gaan van de afstemming van de uitkeringen voor samenwonenden op die voor alleenstaanden. Op basis van de berekening bedraagt de bruto-impact voor de verhoging van de uitkeringen 1,9 miljard euro. Wat de begrotingsposten betreft, is de impact het grootst bij de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gevolgd door het leefloon en de werkloosheid.

Afstemming van de uitkeringen voor samenwonenden op die voor alleenstaanden - Raming van de budgettaire impact in uitvoering van de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 16 maart 2023 (DOC 55 3098/006)
Documenten
Downloadenverslag (PDF)907.8 KB