Administratieve vereenvoudiging -Werking van de DAV en uitvoering van het Federaal Actieplan

algemene vergadering van 22 april 2020

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof of het federale beleid voor administratieve vereenvoudiging (AV) goed wordt aangestuurd, of het federale actieplan AV een goed instrument is en of de doelstellingen bereikt worden. De audit toont aan dat het concept AV onvoldoende is uitgewerkt en te weinig werd vertaald in onderbouwde en gecoördineerde doelstellingen. Dit verklaart, samen met een onvoldoende ondersteuning in regelgeving en beleid, het gebrek aan slagkracht van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV). De opeenvolgende federale actieplannen hebben een evolutie doorgemaakt, maar werden niet geëvalueerd. De realisatiegraad van de tien krachtlijnen van het vierde Federaal Actieplan (2015-2019) is laag door gebrek aan beslissingen, middelen, versnippering van verantwoordelijkheden of beperkte afdwingbaarheid van acties.

Administratieve vereenvoudiging -Werking van de DAV en uitvoering van het Federaal Actieplan
Documenten