Accijnzen op energieproducten – vrijstellingen en terugbetalingen: opvolging 2023 van de aanbevelingen

algemene vergadering van 10 april 2024

In zijn verslag aan het federale parlement gaat het Rekenhof na in welke mate gevolg is gegeven aan de zestien aanbevelingen uit zijn initiële audit van maart 2022. Daarin had het onderzocht of de Staat de afwijkende stelsels voor accijnzen op energieproducten onder controle heeft. Op 30 september 2023 zijn drie aanbevelingen van 2022 uitgevoerd, zeven aanbevelingen in uitvoering, vijf niet uitgevoerd en is één aanbeveling niet langer actueel. Er zijn stappen in de goede richting gezet, onder meer bij de evaluatie van de afwijkende stelsels en bij de terugbetaling van professionele diesel (533 miljoen euro in 2022). Dat mechanisme botst echter met de gewestelijke kilometerheffing en wordt overigens weinig gecontroleerd, ondanks het risico op fraude.