Accijnzen op energieproducten – Vrijstellingen en terugbetalingen

algemene vergadering van 16 februari 2022

Het Rekenhof heeft de stelsels voor vrijstellingen van accijnzen op energieproducten onderzocht, en de manier waarop de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën de toepassing van die stelsels controleert. Het stelt vast dat de doelstellingen van die stelsels soms contradictorisch zijn en dat er geen volledige en becijferde evaluatie voor gebeurt. Er is onder meer nood aan coördinatie tussen de beleidsniveaus om te zorgen voor een coherent beleid. Het Rekenhof stelt ook hiaten vast in de manier waarop de FOD Financiën zijn opdrachten uitvoert: gebrek aan monitoring en aan beschikbare gegevens, doelstellingen die onvoldoende berusten op risicoanalyses, tekortkomingen in het proces voor de terugbetaling van accijnzen op professionele diesel.