Aanpak van gevaarlijke punten voor een betere verkeersveiligheid

Nederlandse kamer van 7 juni 2022

Met de aanpak van gevaarlijke punten streeft de Vlaamse overheid naar een slachtoffervrij verkeer tegen 2050. Het historisch programma, waarbij 800 gevaarlijke punten in 5 jaar tijd zouden worden aangepakt, zal pas 22 jaar na de start volledig zijn uitgevoerd tegen een kostprijs van ongeveer één miljard euro. Sinds 2018 hanteert de Vlaamse overheid een nieuwe aanpak: jaarlijks publiceert ze een dynamische lijst met de gevaarlijke punten die dat jaar werden gedetecteerd. De dynamische lijst van 2021 bevatte 313 gevaarlijke punten: 101 locaties waren nieuw en 212 locaties stonden al op eerdere lijsten. In de 4 jaar dynamische werking zijn er 580 unieke gevaarlijke punten gedetecteerd, waarvan er eind 2021 232 punten in uitvoering of uitgevoerd waren. De kostprijs van de dynamische werking is onduidelijk. Tijdens de volledige uitvoeringsperiode heeft de overheid weinig gemonitord en geëvalueerd, zodat er geen zekerheid bestaat over de value for money.

Aanpak van gevaarlijke punten voor een betere verkeersveiligheid
Documenten