178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen

algemene vergadering van 1 december 2021

In dit deel IV certificeert het Rekenhof voor het eerst de jaarrekening van de federale Staat. Omdat het geen voldoende en toereikende controle-informatie kan verkrijgen, onthoudt het Rekenhof zich ervan een oordeel uit te spreken over de jaarrekening van de federale Staat. Die bevat immers te veel significante onzekerheden en tekortkomingen, bv. op het vlak van de fiscale ontvangsten, de regels om de activa te waarderen en de regels om verrichtingen tussen diensten binnen de overheid op te nemen in de geconsolideerde rekening.