Provincie Luxemburg - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013

Franzözischsprachige kammer vom 11. Dezember 2012