Provincie Henegouwen - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013

Franzözischsprachige kammer vom 17. Dezember 2012